-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotéka na výstavbu rodinného domu

Hypotéka na výstavbu rodinného domu sa dá realizovať rôznymi spôsobmi. Podstatné je poznať možnosti klienta a od toho sa môže odvíjať najvýhodnejšie riešenie.

Možnosti hypotéky na výstavbu RD

Možnosti hypotéky sú priamo závislé od bonity klienta, množstva vlastných finančných zdrojov a vlastníctva resp. hodnoty nehnuteľností. 

Množstvo vlastných finančných zdrojov

Množstvo vlastných finančných zdrojov môže predstavovať alebo množstvo peňazí, ktoré je možné použiť na výstavbu alebo v obmedzenom množstve bánk aj ako finančné ručenie pri nedostatočnom zabezpečení nehnuteľným majetkom.
Prvá cesta, v ktorej sa investujú vlastné peniaze najčastejšie ľudí zaujíma, či je možné získať spätne aj tieto peniaze. Odpoveď je áno. Banky vedia spätne prefinancovať všetky vynaložené peniaze. V ktorej banke to bude možné a za akých podmienok závisí od hodnoty zabezpečenia - čiže hodnoty nehnuteľnosti.
Druhá možnosť sa v praxi takmer nevyužíva a ak aj áno, je to skôr o tom, že niekto z blízkych má dostatok financií, ktoré vie nechať viazané v banke, ale nechce ich požičať na výstavbu, aby sa neoberal o úroky, ktoré v banke dostane. 

Vlastníctvo / hodnota nehnuteľnosti

Pod vlastníctvom nehnuteľnosti si v tomto prípade treba predstaviť hlavne nehnuteľnosti, ktoré je možné použiť ako zabezpečenie. Nehnuteľnosť nemusí byť výlučne vo vlastníctve žiadateľa o hypotéku. Vlastník nehnuteľnosti však musí súhlasiť so zriadením záložného práva v prospech financujúcej banky. Zabezpečenie inou nehnuteľnosťou ako tou, ktorá je vo výstavbe neznamená, že je to trvalý stav. Bežne sa po dokončení alebo počas výstavby prenáša záložné právo na rozostavanú stavbu. Jedinými podmienkami sú, že zabezpečenie musí banka akceptovať a hodnota novej nehnuteľnosti musí byť v dostatočnej hodnote. 

Postup, kedy sa hypotéka na výstavbu rieši záložným právom na inej nehnuteľnosti, ktoré sa neskôr prenesie, predstavuje výdavky na viac. Niekedy je to však jediným riešením ako výstavbu realizovať a tieto výdaje na viac sú prijateľné. Ide o výdavky na opakované vypracovanie znaleckého posudku, poplatok za zmenu zmluvných podmienok v banke a tiež poplatky na katastri. 

Najlepšia hypotéka na výstavbu RD

Každý chce najlepšiu hypotéku a tak je to aj pri hypotéke na výstavbu rodinného domu. Hypotéka na výstavbu však má najviac možných kombinácií rôznych situácii s ktorými sa niekedy ani nedá počítať. Dôležité je vedieť ako veci riešiť v momente keď sa udeje niečo nepredvídané. 

Ak chcete mať najlepšie vymyslenú hypotéku na výstavbu a zároveň chcete mať možnosť "vykorčuľovať" z neočakávaných situácii máte aj dôvod vyplniť tento formulár: