-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Lesk a bieda našich bánk

Správanie bankových inštitúcii niekedy nemá zmysel komentovať no ak by to k niečomu mohlo viesť, prečo to aspoň neskúsiť. Tento blog je venovaný konštruktívnemu a deštruktívnemu správaniu bánk z pohľadu úrokových sadzieb a prístupu ku klientom.

Deštruktívne správanie bánk

Keď sa hovorí o lacných praktikách v obchode tak sa hovorí o zľavomatoch a trhoviskách. V oboch prípadoch je to iba o emóciách a cene. Tak sa ľuďom podarí zaplatiť aj za veci, ktoré by inak (z racionálneho hľadiska) nikdy nekúpil. Pri nákupoch je emócia najnižším a najsilnejším pudom, ktorí zneužívajú obchodníci, ktorých schopnosť vidieť miesto spokojného klienta sa mení na schopnosť vidieť chodiace bankovky. Je to zvrátený stav mysle a vyjadruje absolútnu neúctu k ostatným ľuďom. Bankovníctvo na tom nie je o nič lepšie a posledné roky to banky ešte viac umocňujú svojimi praktikami. Cieľom tohto blogu však nie je poburovať, ale umravňovať na čo sú potrebné dve strany - ako banka tak aj klienti.

Banky "reagujú" najlepšie na svojich rivalov

  • Keď jedna banka nastúpi cestu znižovania úrokových sadzieb pri hľadaní hypotéky tak si klient začne cestovať od banky k banke a bude hľadať lacnejšiu ponuku, s ktorou potom príde do tej najlacnejšej a bude apelovať na zníženie sadzby... Takáto komédia sa dnes žiaľ naozaj odohráva. Takýto klient sa oberá o čas a oberá o čas aj pracovníkov bánk. Ide predsa o jeho peniaze takže prečo nie? Banky si asi neuvedomujú, že týmto dávajú jasne najavo nakoľko sú ich úverové produkty predražené. 
    Klient sa víťazne rozhodol pre najvýhodnejšiu ponuku a podáva žiadosť o úver na schvaľovanie... Banka nie vždy schváli podmienky, ako tie, ktoré boli pôvodne ponúknuté. Aj na túto prax sú klienti často vyzbrojení a podávajú žiadosť do viacerých bánk. Takto je zamestnaných niekoľko pracovníkov viacerých bánk. Banky pracujú s peniazmi a neuvedomujú si fakt, že platia zamestnancov aj za to, že sa úver nezrealizuje? Dnes je takých úverov stále viac a ak je táto cesta lacnejšia tak potom je treba znížiť marže bánk pod 1% a výsledok bude s veľkou pravdepodobnosťou o tých istých číslach (výnosoch bánk) ako keď sa zrealizuje iba každá druhá či tretia hypotéka.
    Proti komu teda idú banky? Proti sebe! 
  • Koho však okrádajú o čas sú aj klienti lebo ak by sa klient o čas nenechal obrať tak by riadne preplácal. Druhý raz banky okrádajú klienta aj seba pri zmene úrokovej sadzby pri výročí jej fixácie. Banky musia posielať oznámenie o novej úrokovej sadzbe dva mesiace pred jej výročím no sadzba je často o 1 až 3 % vyššia ako pri nových klientoch. Táto neúcta k existujúcim klientom je zarážajúca - možno je to taktika. Taktika preto, že klient opäť môže požiadať banku o prehodnotenie úrokovej sadzby na následujúce obdobie čo trvá nejakú dobu a tak sa skracuje čas na vybavenie hypotéky v inej banke za účelom jej prefinancovania. Nakoniec príde klient do svojej banky, že ide hypotéku prefinancovať lebo má lepšiu ponuku a opäť mu na základe schválenej sadzby v inej banke prehodnotia úrokovú sadzbu... Proste ako na trhu. Niektoré splatenie bánk sa nakoniec predsa zrealizuje vzhľadom k neetickému správaniu domovskej banky. Ako by sa ktorá banka k tomu istému klientovi zachovala pri ďalšom výročí nikto ani netuší a tak je možné, že banky budú naďalej podnecovať klientov v hypotekárnej turistike.

Konštruktívny prístup bánk

Vďaka tomu, že sú banky, ktoré sa chcú odlíšiť, odbremeniť a ešte viac zefektívniť začnú určovať nový trend. Naznačil som ho už vyššie v článku - banky môžu znížiť marže a začať dávať klientom to, čo by reálne mohli ponúknuť. Ako prvá s týmto prístupom prišla SLSP, ktorá jesennou hypotekárnou kampaňou nastavila podmienky tak, že bola s úrokovými sadzbami pri fixácii na 3 roky pod všetkými ostatnými bankami. SLSP je známa svojim silným zameraním na výnosnosť a ťažia najviac z najširšej sieti pobočiek, ktorá im dáva priestor na oslovenie aj menej informačne vybavených resp. menej finančne gramotných klientov - presne na takú klientelu totiž orientujú aj svoje reklamné kampane. To, že je to tak prezrádza aj fakt, že ani napriek najnižším vyhláseným sadzbám v SLSP nekončia všetci klienti. Za jedných z najlepších analytikov vývoja trhu možno považovať práve analytikov v SLSP takže čo je možné očakávať?

Riešenia opäť súvisia s reagovaním na konkurenciu

  • Najbližšie obdobie sa bude s veľkou pravdepodobnosťou uberať smerom znižovania úrokových sadzieb pre všetkých klientov. Vzniknú väčšie rozdieli medzi klientmi žiadajúcimi financovanie do 50, 70, 90 a viac percent (v závislosti od banky). Pri úveroch do 70% hodnoty nehnuteľnosti sa mierne potlačia parametre klientov (tzv. bonita) do úzadia a sprísnia sa podmienky na vyššie financovanie. 
    Čo spôsobia tieto sadzby? Ak sa dodržia pravidlá, ktoré s tým na viac ako 90% budú nastavené tak úrokové sadzby budú pevné a nemenné. Nebudú prichádzať do úvahy žiadne zmeny na sadzbách - ako klient bude vychádzať tak to bude a k podliezaniu konkurenčných ponúk sa budú uchyľovať iba menej schopné banky a iba pri niektorých klientoch. Úžasne to odbremení ľudí, ktorí sú dnes výnimkami zavalení a klientom to sprehľadní podmienky. Banky, ktoré zareagujú skôr budú zo situácie ťažiť viac. Keď som sa rozhodol napísať tento blog a robil som si jeho štruktúru, nevedel som ešte, že mi moje slová tak krásne potvrdí VÚB banka, ktorá s platnosťou od 24.11. spustila kampaň... Neobvyklý krok je spustenie hypotekárnej kampane v posledných týždňoch roka... ale no nech sa páči - zníženie najnižšej vyhlásenej úrokovej sadzby o 0,9% je naozaj niečo. Časť klientov sa tak bude pri balíkovej hypotéke VÚB banky môcť dostať až na sadzbu 3,09%! Osobne som si myslel, že až začiatkom roka 2013 sa viaceré banky budú chcieť priblížiť úrokovým sadzbám na úrovni 3%... Je to skôr - veď budú vianoce :o)
  • Svetlom do tmy je aj prístup ČSOB banky v čase blížiaceho sa výročia fixácie úrokovej sadzby. Ako jediná totiž dva mesiace pred zaslaním oznámenia o novej úrokovej sadzbe (čiže 4 mesiace pred výročím) pre následujúce obdobie fixácie skontroluje na pobočkovej úrovni aká sadzba klientovi vychádza. Ak je aktívnym klientom bude zrejme lepšia, ale ak niektoré služby banky nevyužíva a výnosnosť banky je nižšia, úroková sadzba bude vyššia. V praxi to potom vyzerá tak, že pobočka, v ktorej si klient hypotéku riešil, ho môže osloviť s návrhmi získania výhodnejšej sadzby ako mu predbežne vychádza. Vďaka tomu je menšie množstvo úverov, ktoré by mali pri výročí zasielané požiadavky na prehodnotenie úrokovej sadzby a klienti ani nemajú motív na hľadanie lacnejšieho riešenia v inej banke. 

Ako získať aj iné konštruktívne riešenia

Vybrať si správnu banku na financovanie bývania bude aj napriek striktnejšie definovaným pravidlám bánk pre bežného klienta ťažšie. Ak sa nebudete chcieť zamotať do spleti informácii tak môžete využiť služby nezávislých hypotekárnych špecialistov, ktorí denne komunikujú s bankami a poznajú väčšinu nástrah jednotlivých bánk. Okrem toho môžete získať automatického správcu hypotéky a tak budete hypotéku preplácať vždy menej a s minimálnym množstvom vynaloženej energie.