-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Splatenie viacerých úverov jedným novým

Pýtate sa: Reklamy nabádajú k splateniu viacerých úverov jedným. Ako to funguje v praxi? Je to naozaj výhodné? Na čo si treba dať pozor? Aké sú podmienky? Koľko sa ušetrí?

Odpoveď: Na splatenie viacerých úverov sa treba pozrieť objektívne. Významnú rolu zohrávajú dôvody, pre ktoré sa splácanie má realizovať ako aj bonita klienta. 
Základom je rozlišovať či sa jedná o splatenie úverov, pri ktorých je resp. sa bude zakladať nehnuteľnosť alebo bez zakladania nehnuteľnosti:

1. Ak chceme platiť čo najmenej, je potrebné zabezpečiť pohľadávku (úver) nehnuteľnosťou. V takomto prípade ide o dlhodobý úver, výška ktorého môže byť až do 100% hodnoty nehnuteľnosti (ak to dovolí bonita klienta). 
2. Ak nechceme alebo nemôžeme zakladať nehnuteľnosť, úrokové sadzby a teda aj celkové preplatenie či mesačná splátka budú vyššie (pri rovnakej dobe splatnosti). Nevýhodou, okrem ceny je aj doba splatnosti, ktorá nesmie presiahnuť 10 rokov. To priamo ovplyvňuje výšku mesačnej splátky a teda aj celkovú výšku úveru s ohľadom na výšku príjmov. 

Moje zameranie je na hypotéky (úvery zabezpečené nehnuteľnosťou), budem sa aj v článku venovať práve týmto úverom. 

Dôvody, prečo robiť splatenie viacerých úverov

Splatenie viacerých úverov sa robí v snahe:

1. ušetriť na celkovom preplatení
2. znížiť mesačné splátky 
3. získať ďalšie finančné prostriedky

Aj napriek tomu, že všetky z možností sú dosiahnuteľné, nie každému sa to podarí. Dôvodom môže byť výber nesprávnej ponuky, nesprávnej banky alebo komunikácia s nesprávnym pracovníkom banky. 

Splatenie viacerých úverov s cieľom ušetriť

Nezáleží na tom „ako sa to stalo“, podstatné je, že máme viac záväzkov a nie všetky majú najlepšie podmienky. Medzi záväzkami môžu byť v niektorých bankách splácané okrem hypotéky aj spotrebný úver, kreditná karta, kontokorent (povolené prečerpanie na účte), leasing alebo aj iné. Základným limitom výška nového úveru je hodnota nehnuteľnosti – tá musí byť vyššia alebo minimálne rovná súčtu splácaných záväzkov resp. novej hypotéky. Každá banka poskytuje možnosť splácania viacerých úverov iným spôsobom. Niektoré poskytujú pre tento účel zvýhodnené úrokové sadzby, hypotéku bez poplatku za poskytnutie a dokonca niektoré z bánk nevyžadujú ani preukázanie príjmu. 

V praxi to môže vyzerať napríklad takto: 

• Klient s hypotékou 50.000 € má pri splatnosti na 30 rokov mesačnú splátku vo výške 270 € (pri úrokovej sadzbe 5%). Má však aj povolené prečerpanie na účte a kreditnú kartu – oba úvery využíva a mesačne za ne platí 50 € (úroková sadzba cca 18% - čerpanie cca 3.000 €). Na zveľadenie bytu a jeho zariadenie si vzal spotrebný úver, ktorého mesačná splátka je 100 € (úroková sadzba 12% pri úvere s výškou 7.000 € a dobe splatnosti 10 rokov). Mesačná splátka všetkých záväzkov je vo výške 420 € a celková úverová angažovanosť cca 60.000 €.

Ak by bola hodnota nehnuteľnosti dostatočná a splácali by sa všetky úvery z dôvodu ušetrenia, mohla by sa ponechať podobná výška mesačnej splátky a skrátila by sa doba splatnosti. Presnejšie by doba splatnosti novej hypotéky vo výške 60.000 € bola 20 rokov a mesačná splátka cca 400 €. 

V celkovom preplatení by sa to odzrkadlilo takto: 

1. Nezmeniť nič = Hypotéka na 50.000 € so splatnosťou na 30 rokov predstavuje pri 5% úrokovej sadzbe preplatenie cca 47.000 €, spotrebný úver 7.000 € pri splatnosti na 10 rokov sa preplatí cca o 1.900 € a na kreditnej karte a povolenom prečerpaní (kontokorentnom úvere) sa zaplatí cca 600 € ročne. 

2. Splatenie viacerých úverov novým úverom (hypotékou) by muselo byť vo výške 60.000 € a pri dobe platnosti na 20 rokov by bolo preplatenie cca 45.000 €. Pri samotnej hypotéke so splatnosťou o 10 rokov kratšou by bola úspora cca 2.000 € aj napriek o 10.000 € vyššej hypotéke. Okrem toho by neexistovali ďalšie výdaje na úvery. Splatením viacerých úverov sa v tomto prípade naozaj ušetrí nemálo peňazí! 

Príklad je pravdivým ze predpokladu, že splácanie záväzkov je bez poplatkov. Zároveň nie sú zohľadnené ani ďalšie úspory, ktoré by vznikli úsporou za vedenie úverových účtov.

Splatenie viacerých úverov s cieľom znížiť mesačné splátky 

S použitím rovnakých čísiel ako v predchádzajúcom príklade, ale s cieľom minimalizovať mesačné splátky, je potrebné predĺžiť dobu splatnosti novej hypotéky na maximum. Aj keď v tomto prípade bude splatenie viacerých úverov, z ktorých niektoré mali dobu splatnosti kratšiu, znamenať vyššie preplatenie, je to lepšia voľba ako mať na splátkach omeškanie. 

Splatenie viacerých úverov so zvolením doby splatnosti na 30 rokov by znamenalo preplatenie cca 55.000 € pri mesačnej splátke cca 325 €. Väčšie preplatenie však nepredstavuje žiadnu tragédiu nakoľko nikde nie je napísané, že sa finančná situácia nezmení a nebude možné realizovať mimoriadne splátky, ktorými sa doba splatnosti a teda aj celkové preplatenie zníži.

Splatenie viacerých úverov v snahe získať ďalšie peniaze

Opäť, vychádzajúc z príkladu vyššie, môžeme mať model, kedy je výška mesačných výdavkom 420 € prijateľná, no sú potrebné peniaze naviac. Opäť volíme dobu splatnosti na 30 rokov a výšku úveru (ak to hodnota nehnuteľnosti dovolí) navýšime tak, aby sa zachovala mesačná splátka. Výška úveru sa vyštverá až na 78.000 € a aj keď sme zachovali výšku mesačnej splátky, nedá sa (prirodzene) zachovať preplatenie hypotéky. Preplatenie bude cca 73.000 € čo je výrazne viac ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch ale rovnako tiež platí, že celkové preplatenie je možné znížiť. 

Ako sa pri splácaní viacerých úverov rozhodnúť?

Je to prosté. Je potrebné zabudnúť na preplatenie nakoľko je to meniteľný stav. Podstatnejšie je naplnenie potreby v danom čase. Nik nevie čo bude o rok, dva ani desať... Jedno však je isté. Keď si brali ľudia pôžičky pred 20 rokmi a mali mesačnú splátku 300 korún (cca 10 €) tak to bola riadna splátka a bolo si treba veľa odopierať. Dnes je 10 € splátka, ktorú snáď ani nie je možné na hypotéke dosiahnuť :o))