-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Zbytočný poplatok pri refinancovaní hypotéky

Banky sa obohacujú vďaka poplatkom - nestačí im, že majú už viac ako rok asi historicky najvyššie marže na úverových produktoch.

  • Poplatky za poskytnutie? OK - niekedy sa dá aj bez nich a je to bežnou sezónnou ponukou alebo praxou pri refinancovaní existujúcej hypotéky. 
  • Poplatky za predčasné splatenie mimo výročia fixácie úrokovej sadzby? OK - ak je raz nejaká dohoda tak nech platí. Viaceré banky našťastie umožňujú mimoriadne plátky aj mimo výročia a to vo výške 10 - 20% z poskytnutej výšky hypotéky alebo jej zostatku k určitému dátumu.
  • Splatenie hypotéky pri výročí fixácie bez poplatku? Zákon to bankám prikazuje a tak si nemôžu poplatok za predčasné splatenie pri zmene úrokovej sadzby účtovať. To je fakt! Zákon však nedostatočne chráni klientov pred kasírovaním bánk v súvislosti s refinancovaním a pritom by stačilo tak málo...

Poplatky za súhlasy 

Banky, do ktorých sa robí prípadné prefinancovanie vyžadujú vyčíslenie zostatku, súhlas so splatením a súhlas so zápisom záložného práva

Vyčíslenie zostatku a súhlas so splatením si banky vyúčtujú podľa cenníka - toto by mali robiť bez poplatku lebo je to úkon, ktorý súvisí so splatením a prakticky ho nie je možné bez neho urobiť. 

Ak si tento poplatok súvisiaci so splatením niektorá banka neúčtuje bude si minimálne účtovať poplatok za súhlas so zápisom záložného práva v prospech inej banky. Poplatok však nikoho neminie ak si požiada o súhlas so zápisom záložného práva na druhom mieste pre inú banku. A toto je úplna hlúposť! Je iba jedna banka, ktorá si tento súhlas so zápisom záložného práva nevyžaduje. Kataster totiž nemá problém zapísať na druhé miesto ťarchu inej banky aj bez súhlasu (tento súhlas sa na kataster aj tak nedáva) a banky, úver ktorých sa spláca, štandardne majú na vyčíslení zostatku uvedenú informáciu o tom, že po splatení záväzku vystavia pre kataster súhlas s výmazom záložného práva. 

Takže prečo si banky žiadajú súhlas so splatením? Kedy im to docvakne, že žiadajú iba niečo, čím dávajú priestor na obohatenie vyplácanej banke? Alebo je to úmyselná, tichá dohoda lebo aj im klienti odchádzajú a teda nech si pri ich odchode môžu čo najviac skasírovať?