-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Bezpečná hypotéka

Bezpečná hypotéka zohľadňuje výšku mesačných príjmov a výdajov ako aj prípadnú tvorbu rezerv. Rovnako ako pri najvýhodnejšej hypotéke je dôležitou informáciou predpoklad vývoja finančnej situácie prípadne predpoklad predčasného splatenie hypotéky, tak aj pri bezpečnej hypotéke sa tým môžeme zaoberať.

Bezpečná hypotéka s ohľadom na príjmy a výdaje

V bankách sú nastavené určité kritéria na finančnú rezervu, ktorá niekedy hraničí s reálnou schopnosťou splácať hypotéku. Na jednej strane je to dobré, lebo umožnia vziať si hypotéku aj menej solventným resp. klientom, ktorí majú bankou akceptovateľné príjmy nižšie. Na strane druhej je vkladaná veľká zodpovednosť do rúk klienta. 

Zodpovednosť je v prvom rade na klientovi. Nik nie je viac zodpovedný za včasné splácanie hypotéky ako klient sám.

Aký by mal byť pomer medzi príjmami a výdavkami?

Pomer príjmov a výdajov môže byť u každého iný. Vychádzať však možno z určitých princípov finančných tokov. 

  • V prvom rade je potrebné spätne odsledovať priemerné mesačné výdaje, ktoré sa ponížia o prípadný prenájom bytu alebo iné náklady na bývanie, ktoré reálne zaniknú. Na základe toho vznikne disponibilný zostatok, ktorý nesmie byť totožný s mesačnou splátkou hypotéky!
  • Od disponibilného zostatku je potrebné odpočítať priemerné náklady (vrátanie energií) na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom kúpy.
  • Keď už poznáme priemerné mesačné výdaje na živobytie, mesačnú splátku hypotéky a mesačné náklady na nové bývanie, sčítaním sa dostaneme na sumu, ktorá by nemala presiahnuť 85% celkových príjmov pri klientoch, ktorí už majú deti alebo ich dlhodobo neplánujú. Zvyšných 15% by mala byť čiastka slúžiaca výsostne na tvorbu rezerv na nepredvídateľné výdaje, stratu zamestnania alebo na zníženie celkového preplatenia hypotéky.

Pomer medzi príjmami a výdajmi sa môže líšiť v závislosti od odpovedí na otázky: 

Bude nehnuteľnosť slúžiť na bývanie alebo prenájom?
Žiadatelia o hypotéku už majú deti alebo si potomkov iba plánujú?
Je kupovaná nehnuteľnosť dlhodobou alebo skôr prechodnou investíciou?
Je predpokladom nárast príjmov alebo je príjem skôr zanedbateľne narastajúci prípadne v ohrození?
Zohľadniť je potrebné viac vecí, sú to však veci, ktoré sú špecifické a veľmi individuálne.