-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Bonita žiadateľa o hypotéku

Bonita žiadateľa o hypotéku je odzrkadlením výnosnosti a rizikovosti klienta pre banku. 

Aké informácie vstupujú do bonity žiadateľa o hypotéku?

Každá banka má iné kritéria na žiadateľa o hypotéku. Za spoločné možno považovať tieto preferencie:

  • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie pričom banky prikladajú váhu v pozitívnom zmysle iba k vysokej škole. Ostatné stupne sú skôr o tom, nakoľko banka chce, aby klient išiel ku konkurencii :o)
  • Výška mesačného príjmu je na jednej strane ukazovateľom rizikovosti a teda aj výšky hypotéky, ktorú klient môže získať, na strane druhej je to ukazovateľ výnosnosti klienta. Výška príjmu na zaradenie medzi affluentných klientov je v závislosti od banky vo výške cca 1.700 € až 2.000 €. S netto príjmom v tejto výške klient často získava možnosť prednostného schvaľovania hypotéky, prípadne poskytnutie zliav z úrokovej sadzby ako aj zliav z poplatku za poskytnutie hypotéky.
  • Zdroj príjmu - tu sa prihliada na pôvod príjmov, ktoré sa preukazujú. Banku zaujíma, či príjmy pochádzajú zo závislej činnosti, z podnikania, či sú príjmy zo slovenska alebo zahraničia, či je príjem poukazovaný na účet alebo v hotovosti…

Tieto údaje sa považujú za spoločné vo všetkých bankách. Individuálne už banky posudzujú typ a hodnotu nehnuteľnosti k požadovanej výške hypotéky, rodinný stav žiadateľa, sídlo spoločnosti zamestnávateľa, dĺžku zamestnania u posledného zamestnávateľa, vlastníctvo inej nehnuteľnosti, spôsob bývania a v niektorých bankách zohrávajú aj informácie o vlastníctve auta, životných poisteniach a iné.