-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Doba splatnosti hypotéky

Doba splatnosti hypotéky sa v prvom rade prispôsobuje maximálnej akceptovateľnej výške mesačnej splátky s ohľadom na celkové príjmy a výdaje. Ďalšími parametrami pre voľbu doby splatnosti je samozrejme zohľadnenie očakávaní klienta od hypotéky. V neposlednom rade ide o účel hypotéky a vek samotného žiadateľa.

Doba splatnosti hypotéky a mesačná splátka

Doba splatnosti hypotéky a maximálna výška mesačnej splátky

Maximálna výška mesačnej splátky zohľadňuje výšku mesačných príjmov a výdajov, pričom doba splatnosti hypotéky sa prispôsobí výške disponibilných prostriedkov po odpočítaní všetkých výdajov vrátane zachovania primeraného štandardu.

Príklad
Napríklad, ak o hypotéku žiadajú partneri, ktorých súčet príjmov je 2.500 €, nemajú žiadne úverové záväzky a na zachovanie životného štandardu im postačuje 700 €, bezpečná mesačná splátka hypotéky bude vo výške do 1.000 €. V tomto príklade má dvojica záujem o kúpu bytu v hodnote 110.000 € a hypotéku potrebujú vo výške 80.000 €. Aby sa hypotéka preplatila čo najmenej s ohľadom na schopnosť splácať ju, doba splatnosti hypotéky môže byť 10 rokov (mesačná splátka cca 840 € pri 4,8% úrokovej sadzbe).

Nakoľko náš pár môže perspektívne očakávať prírastok do rodiny, je dobré splácať na začiatku úverového vzťahu čo najviac z istiny hypotéky a v štádiu tehotenstva môžu požiadať o predĺženie doby splatnosti tak, aby im splátky vyhovovali aj naďalej.

Doba splatnosti hypotéky s ohľadom na priority klienta

Každý má iné priority a ak by náš pár z predchádzajúceho príkladu mal za prioritu platiť čo najmenšiu mesačnú splátku, aby si do doby, kým príde dieťa užili čo najviac cestovania alebo čohokoľvek podľa priorít, bola by doba splatnosti na 30 rokov a mesačná splátka hypotéky by bola vo výške cca 420 €.

Porovnanie
Pre porovnanie je možné pozrieť sa aj na celkové preplatenie hypotéky v prvom aj v druhom príklade.

  • Ak by bola naplnená priorita najmenšieho preplatenia, pri dobe splatnosti na 10 rokov by preplatenie predstavovalo cca 21.000 €.
  • Ak by bolo prioritou mať čo najnižšiu mesačnú splátku pri porovnateľnej úrokovej sadzbe, pri dobe splatnosti na 30 rokov by preplatenie hypotéky predstavovalo sumu cca 72.000 €.

Každý pozná svoje priority a špecialista na hypotéky je od toho, aby k prioritám prispôsobil všetky parametre hypotéky. Názorný príklad preplatenia hypotéky v závislosti od doby splatnosti hypotéky je možné vidieť na príklade s dobou splatnosti 10, 20 a 30 rokov.

Použitie hypotéky a doba splatnosti hypotéky

  • Doba splatnosti hypotéky pri účelovej hypotéke
    Doba splatnosti hypotéky súvisí aj s účelom jej použitia. Ak je cieľom získať hypotéku s čo najnižšou mesačnou splátkou hypotéky a zároveň mať najnižšiu úrokovú sadzbu, je potrebné mať k dispozícii všetky banky a to je možné iba ak je účel použitia hypotéky akceptovateľným pre všetky banky. V takom prípade nepôjde o bezúčelovú hypotéku a doba splatnosti môže byť na 30 rokov (výnimočne aj viac) prípadne do 65 roku života žiadateľa o hypotéku.
  • Doba splatnosti hypotéky pri bezúčelovej hypotéke
    Bezúčelová hypotéka má okrem vyššej úrokovej sadzby aj obmedzenie maximálnej doby splatnosti. Bezúčelovú hypotéku poskytujú banky zväčša na 20 rokov no v závislosti od priorít je možné nájsť aj inú možnosť.

Doba splatnosti hypotéky a vek žiadateľa

Dobu splatnosti hypotéky v neposlednom rade ovplyvňuje aj vek žiadateľov o hypotéku. V závislosti od banky, typu hypotéky a úverového vzťahu môže byť doba splatnosti do 65 resp. 75 roku života žiadateľa (spolužiadateľa, solidárneho dlžníka), pričom doba splatnosti pri účelovej hypotéke môže byť na 30 rokov (výnimočne na 40 rokov).