-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotéka bez dokladovania príjmu

Ak chceme žiadať hypotéku bez dokladovania príjmu je treba si uvedomiť, že to nie je to isté ako žiadať o hypotéku a reálne nemať príjem.

Hypotéka bez príjmu

Ak reálne príjem nemáme, hypotéka môže byť spásou, ale aj posledným klincom do truhly.


  • V prípade, že príjem nemáme, ale máme veľmi dobrý nápad a sme si istí, že ho premeníme na peniaze, hypotéka bez dokladovania príjmu môže byť nápomocná.
  • A
k sme v situácii kedy dočasne nemáme peniaze (napr. z dôvodu straty zamestnania) môže byť hypotéka bez dokladovania príjmu taktiež pomocníkom. Treba však myslieť na to, že splátky budú musieť byť splácané každý mesiac. Výška hypotéky by mala byť taká, aby keď sa rozpočítajú výdaje na potrebné obdobie, pripočíta sa k výdajom aj dostatočný počet mesačných splátok samotnej hypotéky.

  • V prípade, keď príjem nemáme a ani nie sú vyhliadky na získanie práce či úspešné podnikanie, hypotéka bez dokladovania príjmu je nesprávnou voľbou. Je to spôsob, ako sa nevýhodne pripraviť o nehnuteľnosť a narobiť si dlhodobo problémy.

Hypotéka s príjmom, ale bez jeho dokladovania

Ak príjem máme, ale nechceme alebo ho neviem zdokladovať podľa pravidiel banky, hypotéka bez dokladovania príjmu je na mieste. Otázkou je naša akceptovateľnosť maximálnej výšky hypotéky a úrokovej sadzby.

Hypotéka bez dokladovania príjmu pre podnikateľa

Ak je príjem z podnikania viac ako dostatočný, podnikateľská činnosť však ešte nie je vykonávaná dostatočne dlho, prípadne ešte nebolo podané daňové priznanie alebo... Hypotéka bez dokladovania príjmu to vyrieši, kým sa situácia nezmení.

Hypotéka bez dokladovania príjmu pre zamestnanca

Príjem zo zamestnania býva niekedy na dobu určitú. Aj keď už máme istotu, že zmluva bude zmenená na dobu neurčitú, kým to nie je na papieri, banka to neakceptuje.

Môžeme byť tiež pred nástupom do nového zamestnania, sme v skúšobnej dobe... Možno náš príjem pozostáva zo mzdy, ktorá nie je postačujúca, ale spolu s pravidelnými diétami je príjem s dostatočnou rezervou. Možno pracujeme na dohodu... 
podstatné je, že je príjem a potreba bývať vo vlastnom!

Aká môže byť vysoká hypotéka bez dokladovania príjmu

Hypotéka bez dokladovania príjmu je spravidla poskytovaná maximálne do 50% hodnoty nehnuteľnosti. Jedinou výnimkou môže byť ak je žiadateľ členom nejakej komory alebo profesného združenia, ktoré banky vedia akceptovať na prehlásenie príjmu. Akceptovateľnosť jednotlivých komôr je odzrkadlením schopnosti splácať hypotéku u klientov z jednotlivých oblastí a vyplýva to z historických skúsenosti banky s platobnou disciplínou klientov.

Ak sme klientom z preferovanej skupiny, hypotéka bez dokladovania príjmu môže byť poskytnutá do 80 až 100% hodnoty nehnuteľnosti.

Úroková sadzba hypotéky bez dokladovania príjmu

Úroková sadzba hypotéky bez dokladovania príjmu je prirodzene vyššia ako hypotéka s dokladovaním príjmu nakoľko banka znáša väčšie riziko.

Hypotéku bez dokladovania príjmu poskytujú viaceré banky a všetky majú iné pravidlá. Tie sú nastavená podľa toho, akú mieru rizika sú jednotlivé banky ochotné podstúpiť. Čím sú pravidlá voľnejšie, tým viac sa na úrokoch zaplatí. Rozdiel na úrokovej sadzbe môže byť v závislosti od banky aj niekoľko percent! 
Výnimkou je iba hypotéka pre žiadateľov niektorej z preferovaných skupín. Pri nich sú rozdiely na úrokovej sadzbe minimálne.

Získať hypotéku bez dokladovania príjmu

Získať hypotéku bez dokladovania príjmu nie je nemožné. Rovnako, ako je dôležité získať hypotéku, je dôležité za akých podmienok ju získame. Chcete vedieť aké máte možnosti a aké podmienky bude mať práve Vaša hypotéka bez dokladovania príjmu? Povie Vám to nezávislý špecialista na hypotéky.