-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotéka na kúpu

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti je najčastejším dôvodom na zadĺženie. V závislosti od typu nehnuteľnosti, zdroja a výšky príjmu, môže byť hypotéka na kúpu do 50 až 100 % hodnoty nehnuteľnosti.

       Najvýhodnejšia hypotéka na kúpu sa dá získať aj inak ako čítaním dlhých textov.
                        Chcete si ušetriť čas a pritom získať to najlepšie riešenie?
                             Vyplňte formulár na konci článku alebo kliknite sem.

Hypotéka na kúpu bytu

Hypotéka môže byť poskytnutá na kúpy bytu v developérskom projekte alebo v staršej stavbe.

Hypotéka na kúpu bytu v developérskom projekte

Developérske projekty sú prevažne nastavené aspoň v jednej hypotekárnej banke. Nastavený devolopérsky projekt znamená, že nie je potrebné banke predkladať množstvo dokumentov, ktoré by inak bolo potrebné.

Sú to predovšetkým tieto podklady:

 • právoplatné stavebné povolenie
 • výpis z ORSR developéra
 • OP developéra alebo splnomocnenca + splnomocnenie
 • súhlas financujúcej banky so zápisom záložného práva na druhom mieste
 • cenník bytov ak nie je uverejnený na webe
 • znalecký posudok bytu na súčasnú a budúcu hodnotu
 • list vlastníctva so zapísaným bytom ako rozostavaným...

Doklady sa môžu líšiť, no vždy je to dosť nepohodlné ako pre kupujúceho tak aj predávajúceho.

Hypotéku na kúpu bytu v developérskom projekte je jednoduchšie riešiť niektorou z bánk, ktorá má projekt nastavený vrámci svojich postupov. V tom prípade si kupujúci vystačí so Zmluvou o budúcej zmluve a bežnými dokladmi k bonite žiadateľa. Jednoduchšie riešenie však nie je vždy najvýhodnejším riešením.

Nezávislý špecialista na hypotéky vyberie banku z pohľadu najvýhodnejšieho riešenia pre klienta a zároveň zabezpečí všetky podklady potrebné pre vybavenie hypotéky. Neraz sa stáva, že hypotekárne spoločnosti majú niektoré developérske projekty nastavené vo vlastnej réžii. Výhodou využitia služieb nezávislých špecialistov na hypotéky je úspora času, energie a peňazí klienta.

Hypotéka na kúpu staršieho bytu

Doklady potrebné na vybavenie hypotéky sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je byt bez tiarch alebo na byte už je ťarcha slúžiaca na zabezpečenie pohľadávky banky predávajúceho prípadne iná ťarcha či vecné bremeno.

 • Ak je kupovaný byt bez tiarch, na vybavenie hypotéky je potrebné nechať vypracovať znalecký posudok slúžiaci na ohodnotenie bytu. V niektorých bankách je možné využiť ponuku interného znaleckého posudku, ktorý klient zaplatí až potom, ako mu bude schválená hypotéka a tú sa rozhodne aj vziať. Nevýhodou môže byť, že znalecký posudok nie je možné použiť na riešenie hypotéky v inej banke, nakoľko žiadny posudok klient nikdy neuvidí. Ďalším dokumentom je Zmluva o budúcej kúpnej zmluve resp. doklad o úmysle prevodu nehnuteľnosti, ktorý nemusí byť podpísaný pred notárom. Banky zväčša vyžadujú aj kópiu dokladu totožnosti predávajúceho. Ostatné povinné dokumenty sa týkajú preukázania bonity žiadateľa.
 • Stále častejšie sa možno stretnúť s prípadom, kedy je na kupovanej nehnuteľnosti ťarcha banky predávajúceho. To býva z dôvodu hypotéky na kúpu bytu alebo z dôvodu americkej hypotéky či hypotéky na rekonštrukciu. V takom prípade je potrebné naviac získať súhlas so zápisom záložného práva na druhom mieste pre banku kupujúceho. Súčasťou súhlasu býva aj súhlas so splatením pohľadávky predávajúceho ako aj vyhlásenia o výmaze záložného práva po vyplatení záväzku, ktorý banka vyčísli k určitému termínu. Tieto dokumenty sa najčastejšie predkladajú až pred čerpaním hypotéky kupujúceho.
 • Hypotéka na kúpu bytu s ťarchou mesta nie je nič neobvyklé. K žiadosti o hypotéku postačuje informácia o splatení odkupnej ceny resp. kvitancia od mesta, ktorá sa vloží na katastrálny úrad pred podaním záložných zmlúv. Banka tak bude mať istotu výmazu ťarchy.
 • Hypotéku na kúpu bytu s ťarchou nebankovej spoločnosti, s vecným bremenom dožitia alebo ťarchou fyzickej osoby neposkytne žiadna banka. Tiež je problém s riešením hypotéky na nehnuteľnosť, ktorej posledný titul nadobudnutia bol na základe zmluvy o zabezpečení pohľadávky.

Hypotéka na kúpu rodinného domu

Hypotéka na kúpu rodinného domu môže byť poskytnutá v závislosti od lokality a banky do 70 až 100% jeho hodnoty. To samozrejme závisí aj od bonity žiadateľa o hypotéku.

Doklady k žiadosti o hypotéku na kúpu rodinného domu

K žiadosti o hypotéku na kúpu rodinného domu sú potrebné iba bežné doklady - znalecký posudok (s povinnými prílohami), zmluva o zamýšľanom prevode nehnuteľnosti a doklady preukazujúce bonitu klienta.

Najčastejším problémom pri kúpe rodinného domu je nevysporiadanie pozemkov, nesprávne zakreslenie v katastrálnej mape alebo je problémovou prístupová cesta. Väčšinu vecí, ktoré klienta môžu prekvapiť v spojitosti s nehnuteľnosťou by mala odhaliť obhliadka znalca resp. vypracovanie znaleckého posudku. Preto je dôležité vybrať si dobrého znalca.

Hypotéka na kúpu pozemku

Hypotéku na kúpu pozemku poskytujú iba niektoré banky. V tých, ktorých to možné nie je riešiť ako kúpu pozemku je možné zvoliť postup kúpy pozemku s následnou výstavbou alebo je možné použiť iný predmet zabezpečenia hypotéky ako kupovaným pozemkom.

Prečo niektoré banky neposkytujú hypotéku na kúpu pozemku

Dôvodov je niekoľko. Najdôležitejším však sú skúsenosti z počiatku "krízy". V tom čase bolo niekoľko "šikovných" jedincov, ktorí mali nakúpené pozemky no neboli schopní ich predať. Pri hypotéke však mali peniaze isté a to, že hypotéku nesplácali a pozemky išli do dražby ich až toľko nebolelo - oni už svoje dostali a banky nech sa s tým vysporiadajú.

Ako riešiť hypotéku na kúpu pozemku

Dnes hypotéky na samotnú kúpu pozemku poskytujú banky iba výnimočne a aj to sú najradšej ak je zabezpečenie inou nehnuteľnosťou - určenou na bývanie. Pri kúpe pozemku spojenej s výstavbou je už urobených niekoľko krokov na viacej. Bolo potrebné vybavovať stavebné povolenie, kúpiť projekt, mať rozpočet prác prípadne iné. Tomuto banky už veria viac.

Nech zvolíme akýkoľvek postup, 100% financovanie sa získava dosť ťažko. Ak potrebujete mať istotu, že "nepohoríte" v niektorej z fáz výstavby, obráťte sa na bezplatné služby nezávislého hypotekárneho špecialistu, ktorý Vám pomôže s jednotlivými krokmi celého procesu.

Hypotéka na kúpu rozostavanej stavby

Hypotéka na kúpu rozostavanej stavby by mala byť vždy spojená s dostavbou. Dôležité je mať právoplatné stavebné povolenie, stavbu zapísanú na LV ako rozostavanú a tiež musí byť stavba zakreslená (správne) na katastrálnej mape. Pri výstavbe sa často vyskytuje "problém" s prístupovými cestami, ktoré rieši právom prechodu a pod.

Výška hypotéky na rozostavanú stavbu je možná aj na 100% hodnoty nehnuteľnosti, vždy však iba z hodnoty aktuálnej. Aj keď hypotéka môže byť schválená na 100% budúcej hodnoty, banka nikdy neuvoľní sumu vyššiu ako je reálna hodnota - čerpanie hypotéky bude postupné. Ošetriť sa to dá iba prostredníctvom do-zabezpečenia inou nehnuteľnosťou.

Hypotéka na kúpu inej nehnuteľnosti

Kupovať nebytový priestor, rekreačnú chatu alebo iné je tiež možné. Je to však veľmi premenlivé a vždy potrebné riešiť veľmi individuálne. Ak máte potrebu kupovať nehnuteľnosť, na ktorej Vám záleží, spoľahnite sa na služby nezávislého špecialistu na hypotéky, ktorý, ak to čo len trochu bude možné v niektorej banke, tak nájde riešenie.