-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotéka na prestavbu

Prestavbou sa považuje zmena stavby, pri ktorej dochádza k zmene jej pôdorysu. Zväčša ide o zmeny vyžadujúce stavebné povolenie alebo ohlášku.

Výška hypotéky na prestavbu

Hypotéka na prestavbu môže byť vo výške zohľadňujúcej bonitu klienta ako aj hodnotu nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia. 

Zabezpečenie a hypotéka na prestavbu

Pri prestavbe je veľmi pravdepodobné, že v určitom momente dôjde k zníženiu hodnoty nehnuteľnosti z hodnoty pôvodnej - teda pred prestavbou. Aj keď budúca hodnota bude vyššia, banka nemôže riskovať, že by sa hypotéka prestala splácať práve v momente, kedy bude hodnota nižšia čo môže nastať aj z dôvodov "vyššej moci" :o)

Banky v prípade prestavby preferujú dva spôsoby:

  • Prvým je spätné refundovanie nákladov spojených s prestavbou
  • Druhým spôsobom je zabezpečenie inou nehnuteľnosťou

Ak sa nepodarí ani jeden z týchto spôsobov, banka môže poskytnúť sumu, výška ktorej bude krytá aj v čase, kedy hodnota nehnuteľnosti môže byť najnižšia. Toto je však trochu komplikovanejšia cesta, nakoľko hodnota samotného pozemku môže byť vyššia ako bude akceptovať banka v prípade prestavby nehnuteľnosti. Dôvodom je fakt, že prípade predaja by hodnota bola nižšia, nakoľko by bolo potrebné pozemok ešte očistiť od "zrúcaniny".

Hypotéka na prestavbu a uvoľnenie peňazí

Čerpanie peňazí z hypotéky na prestavbu závisí hlavne od zabezpečenia hypotéky.

  • Ak je predmetom zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosť, ktorej prestavba sa týka, prostriedky budú poskytnuté postupne, vždy po vykonaní krokov zvyšujúcich hodnotu nehnuteľnosti. Tak sa zabezpečí dostatočné zabezpečenie hypotéky ako aj naplnenie účelu prestavby.
  • Ak je predmetom zabezpečenia hypotéky iná nehnuteľnosť ako nehnuteľnosť, ktorej prestavba sa týka, poskytnutie peňazí môže byť aj jednorázovo vopred. To však závisí od výšky investičného zámeru, relevantnosti preukázaných dokladov, od banky, v ktorej ha hypotéka bude čerpať a v neposlednom rada tak môže rozhodnúť aj riziko-manažér banky.