-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotéka na výstavbu

Hypotéka na výstavbu rodinného domu sa rieši s postupným čerpaním peňazí. Znamená to, že zväčša je potrebné vlastniť pozemok prípadne inú nehnuteľnosť alebo mať časť vlastných financií.

Hypotéka na výstavbu je tak veľmi individuálnym typom úveru, že nie je možné obsiahnuť všetky možnosti a situácie... Napokon to sa nedá obsiahnuť asi v žiadnej z hypoték, preto máte možnosť využiť bezplatné služby špecialistov na hypotéky.

Výstavba na vlastnom pozemku

Pozemok môžeme vlastniť bez ťarchy alebo s ťarchou banky, prostredníctvom ktorej sme pozemok financovali. Postup financovania výstavby je v každom z prípadov iný.

Výstavba na pozemku s ťarchou banky

Tento stav má niekoľko nevýhod. Hypotéku bude potrebné riešiť s bankou, ktorá má na nehnuteľnosti ťarchu bez ohľadu na výhodnosť, alebo bude nutné urobiť predčasné splatenie existujúcej hypotéky hypotékou inej banky, ktorá bude mať výhodnejšie podmienky.

Výhodnejšími podmienky možno chápať nižšiu úrokovú sadzbu, ale hlavne spôsob uvoľňovania peňazí počas samotnej výstavby. Práve tu môžu byť veľmi odlišné postupy.

Výstavba na vlastnom pozemku bez ťarchy banky

Pri výstavbe na vlastnom pozemku bez ťarchy banky je najväčšou výhodou, že často nie sú potrebné vlastné finančné zdroje a ani zakladanie ďalšej nehnuteľnosti. Pri pozemkoch bez ťarchy banky sa neraz stáva, že pozemky nie sú vysporiadané, správne zakreslené alebo k nim nie je, pre banku akceptovateľná, prístupová cesta. Tieto veci však treba mať v poriadku a netreba to vnímať ako prekážku.

Hypotéka na výstavbu vyžaduje podklady

Okrem vecí súvisiacich s preukázaním bonity klienta je dôležité poznať hodnotu zabezpečenia a hodnotu projektu po dokončení. Na to je potrebný znalecký posudok a tiež projekt s rozpočtom materiálov a prác, prípadne znalecký posudok na súčasnú aj budúcu hodnotu. Samozrejmosťou je aj právoplatné stavebné povolenie.