-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotekárne záložné listy

Hypotekárne záložné listy (HZL) sú dlhopisy, ktoré môžu vydávať iba hypotekárne banky s udelenou licenciou na túto činnosť. Hypotekárne záložné listy sú kryté pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov a ich menovitá hodnota je vrátane výnosov.

Pre koho sú hypotekárne záložné listy

Hypotekárne záložné listy si môže kúpiť každá fyzická alebo právnická osoba, v čase, kedy ich banky predávajú. Každá banka v čase ich predaja určí minimálnu sumu potrebnú na zakúpenie dlhopisov. Hypotekárne záložné listy je možné zakúpiť s občianskym preukazom a výpisom z majetkového účtu SCP. Právnické osoby potrebujú naviac výpis z OR a prípadne plnú moc k zastupovaniu.

Hypotekárne záložné listy majú následovné výhody:

  • 100% záruka návratnosti investície
  • garantovaná výnosnosť investície nepodliehajúca dani. Hypotekárne záložné listy sú jediným druhom dlhopisov, z ktorých sa neplatí žiadna daň
  • hypotekárne záložné listy sú verejne obchodovateľné cenné papiere, takže je možné ich kedykoľvek predať aj pred dobou splatnosti

Koľko zarobia hypotekárne záložné listy

Hypotekárne záložné listy banky predávajú najradšej v čase, kedy je ich cena najnižšia a zároveň v čase, kedy je rastový trend ceny peňazí na medzibankovom trhu. Niektoré banky tvrdia, že zhodnotenie peňazí je vyššie ako inflácia, inflácia sa však nedá odhadnúť s takou presnosťou, aby to bola jednoznačne pravda.

Banka predajom HZL získava najviac v čase, kedy je predpoklad nárastu konkurenčnej výhody a tá môže nastať práve v čase kedy bežné hypotéky majú vyššie úrokové sadzby práve z už spomínaného dôvodu zdražovania peňazí na medzibankovom trhu.

Ak banka nemá potrebu poskytovať ešte lacnejšie peniaze nakoľko má najvýhodnejšie ponuky aj bez neprimeraného zlacňovania, banka si vytvára väčšie zisky a rezervy na obdobie, kedy tak výhodné hypotekárne záložné listy nebude môcť predať.