-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver, prezývaný hypotéka zo zákona je dlhodobým úverom zabezpečeným záložným právom na tuzemskej nehnuteľnosti. Hypotekárny úver sa drží presných pravidiel a každá banka, ktorá hypotéku zo zákona poskytuje musí vydávať hypotekárne záložné listy.

Pravidlá, ktorými sa riadi hypotekárny úver

Hypotekárny úver sa poskytuje na dobu minimálne 4 a maximálne 30 rokov. 
Hypotekárny úver môže byť zabezpečený iba tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie. Ak nehnuteľnosť ešte nie je dokončená, hypotekárny úver môže byť poskytnutý iba za účelom jej dokončenia.

Hypotekárny úver možno použiť na:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti (alebo jej časti) určenej na bývanie
  • výstavbu alebo prestavbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie
  • údržbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie (vo vlastníctve žiadateľa)

  • splatenie skôr poskytnutého úveru na bývanie, ktorý nie je hypotekárnym úverom (hypotékou zo zákona)
  • splatenie skôr poskytnutého hypotekárneho úveru (hypotéky zo zákona), ktorý je poskytnutý inou hypotekárnou bankou

Kto môže o hypotekárny úver žiadať

O hypotekárny úver môže žiadať občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, alebo občan iného štátu s povolením na trvalý pobyt na území SR.


Vek žiadateľa o hypotekárny úver musí byť minimálne 18 a max. 61 rokov, resp. doba splatnosti hypotekárneho úveru okrem obmedzenia na 30 rokov musí zároveň spĺňať podmienku maximálneho veku žiadateľa na konci úverového vzťahu, ktorý nesmie presiahnuť hranicu 65 rokov života.
Hypotekárny úver sa štandardne neposkytuje pri hypotéke bez dokladovania príjmu.

Výška hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver sa štandardne poskytuje do 70% hodnoty nehnuteľnosti akceptovanej bankou (LTV). Hypotekárne banky môžu poskytnúť aj viac ako 70% LTV, týchto úverov však nesmie byť viac ako 10% z celkového počtu poskytnutých hypotekárnych úverov. Ak hypotekárne banky dosiahnu tento počet, hypotekárny úver nad 70% LTV poskytujú rozdelením na dva, pre klienta identické úvery. Prvým úverom je riadny hypotekárny úver v zmysle zákona a druhým, je úver na bývanie resp. účelový spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver a štátny príspevok

Nárok na štátny príspevok (nie štátny príspevok pre mladých) v zmysle zákona obankách má každý žiadateľ bez ohľadu na vek. Hypotekárny úver tak môže byť zvýhodnený až do sumy 82 984,80 EUR na jednu nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie. Štátny príspevok môže byť poskytnutý zľavou na úrokovej sadzbe vo výške, ktorá je schválená pre dané obdobie. Od roku 2005 je výška štátneho príspevku 0%. "Super podpora od štátu" :o)

Na druhej strane je to dôsledok nedobre nastavených podmienok vtedajších "predstaviteľov" štátu, ktorí vďaka svojej finančnej negramotnosti zapríčinili určitú formu nie celkom chceného úžerníctva pre bankové domy.