-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Hypotekárny úver pre mladých

Hypotekárny úver pre mladých je vďaka štátnemu príspevku jediným významným zvýhodnením pre klientov žiadajúcich o hypotekárny úver.

Komu je určený hypotekárny úver pre mladých

Vek žiadateľov musí byť od 18 do 35 rokov. Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje na obdobie prvých 5 rokov úverového vzťahu.

Z hľadiska príjmu musia žiadatelia o hypotekárny úver pre mladých splniť podmienky hrubého mesačné príjmu. Ten nesmie za predchádzajúci kalendárny rok presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predposlednom kvartáli. V praxi to znamená, že napr. od 1. júla do 30. septembra (tretí kvartál) sa počíta 1,3 násobok z priemeru v prvom kvartálnom období (od 1. januára do 31. marca). Výšku priemerného mesačného príjmu za dané obdobie oznamuje Štatistický úrad SR.

Hypotekárny úver pre mladých v číslach

Hypotekárny úver pre mladých má limitovanú výšku, na ktorý je možné si nárokovať štátny príspevok a to vo výške 70% hodnoty nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 50.000 € (od 1.12.2011). Na túto sumu je možné získať zvýhodnenie úrokovej sadzby vo výške, ktorú pre daný rok schválil NR SR. Doba splatnosti hypotekárneho úveru pre mladých musí byť minimálne 4 roky a maximálne 30 rokov.

Štátny príspevok pre mladých je pre rok 2012 stanovený na výšku 3% pričom štát prispieva 2% a banka 1%.

Kedy môže hypotekárny úver pre mladých získať najviac klientov?

Najviac klientov môže získať hypotekárny úver pre mladých v druhom kvartáli roka, v ktorom sa 1,3 násobok príjmu vypočítava z mesiacov október, november a december. Práve koniec roka je obdobím trinástych, prípadne štrnástych platov a/alebo odmien. Priemerný mesačný príjem je teda najvyšší.

Účel, na ktorý môže byť poskytnutý hypotekárny úver pre mladých

Podmienkou pre získanie štátneho príspevku pre mladých je okrem už spomínaného aj účel úveru, ktorým musí byť nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti, prípadne výstavba alebo dostavba nehnuteľnosti. V prípade, že klient už nehnuteľnosť vlastní, môže mu byť hypotéka pre mladých poskytnutá aj ak je účelom prestavba alebo rekonštrukcia.

1. apríla 2011 hypotekárny úver pre mladých zažil zmeny

S platnosťou od 1.4.2011 bola zrušená podmienka, ktorá v prípade manželov určovala, že podmienky 1,3 násobku musí spĺňať každý z manželov. V praxi to znamená, že ak bude napríklad manželka na materskej dovolenke a jediným príjmom bude rodičovský príspevok, manžel bude môcť mať hrubý príjem vo výške takmer 2000 € (v závislosti od aktuálnych podmienok pre získanie ŠPM) nakoľko do úvahy sa berie súčet príjmov, ktorý je rovný 2,6 násobku priemerného príjmu.

S platnosťou od 1.4.2011 je tiež zrušená podmienka na viacerých spolužiadateľov, z ktorých musel doteraz spĺňať nárok na ŠPM z titulu príjmu každý. V súčasnosti je možné vychádzať z príjmu 2, 3 či 4 žiadateľov, pričom rozhoduje súčet príjmov vydelený počtom žiadateľov. Pri 3 žiadateľoch príjem môže predstavovať až 3,9 násobok priemerného príjmu v NH SR.

Štátny príspevok pre mladých v roku 2013

Štátny príspevok pre mladých v roku 2012
Štátny príspevok pre mladých v roku 2011