-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Štátny príspevok pre mladých v roku 2013

ŠPM od 1.4. 2013 do 30.6. 2013

Od 1. apríla do konca júna sa nároku na štátny príspevok pre mladých môže tešiť väčšie percento žiadateľov. Nový limit platný pre druhý kvartál t.r. je 1137,50 EUR na každého zo žiadateľov.

Znamená to, že o hypotéku so ŠPM môžu žiadať klienti ak:

  • 2,6-násobok priemernej, hrubej mesačnej mzdy manželov v predchádzajúcom kalendárnom roku neprekročil 2 275,00 EUR
  • 1,3-násobok priemernej, hrubej mesačnej mzdy jednotlivých žiadateľov o hypotéku nepresiahol v predchádzajúcom kalandárnom roku 1 137,50 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku). 

>>Základné podmienky pre získanie hypotéky pre mladých<<

Nechce sa Vám počítať? Nechajte si to spočítať!

ŠPM od 1.1. 2013 do 31.3. 2013

Za 3. štvrťrok 2012 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR výšku 784 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje pokles o 9 EUR čo vedie od 01.01.2013 nasledovnej zmene výšky príjmových hraníc:

  • 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2 038,40 EUR (platí pre manželov)
  • 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 019,20 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

V praxi to znamená, že od 1.1. 2013 do konca 31.3. 2013 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých na hypotéke klienti:

  • manželia spoločne – ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 038,40 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles o 23,40 EUR. 
  • individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 019,20 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles o 11,70 EUR (pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).