-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Štátny príspevok pre mladých v roku 2012


Pozrite sa na aktuálne informácie: ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH V ROKU 2013

Štátny príspevok pre mladých a veci, ktoré sa nezmenili

Štátny príspevok pre mladých môže získať každý kto splní všetky podmienky na jeho získanie. Štátny príspevok pre mladých sa nezmenil v nasledovných parametroch: 
vek 35 rokov nesmie byť prekročený všetkých u žiadneho zo žiadateľov 
výška príjmu žiadateľa nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej nominálnej hrubej mzdyv národnom hospodárstve pričom sa berie do úvahy súčet príjmov všetkých žiadateľov deleno počet žiadateľov (pri dvoch žiadateľoch je to teda súčet príjmov, ktorý nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR) 
účel hypotéky s nárokom na štátny príspevok pre mladých môže byť iba nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva žiadateľa prípadne výstavba nehnuteľnosti, prestavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 
výška poskytnutej sumy nesmie prekročiť 70% hodnoty nehnuteľnosti pričom štátny príspevok pre mladých je priznaný maximálne na sumu 50.000 EUR.

Štátny príspevok pre mladých je aj v roku 2012 poskytovaný vo výške 3% z čoho 1% prispieva hypotekárna banka a 2% štát.

Štátny príspevok pre mladých z hľadiska príjmu sa mení

Nárok na štátny príspevok pre mladých sa z hľadiska príjmov mení každé tri mesiace. Na jeho výšku vplýva kvartálne vyhodnocovanie priemernej výšky nominálnej mzdy v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR. 

Štátny príspevok pre mladých od 1.10. do 31.12. 2012

Príjmová hranica na získanie ŠPM sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zvyšuje z 1.001 EUR na 1.030,90 EUR. Priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok tak nesmie presiahnuť uvedený príjem a v prípade dvoch žiadateľov je nárok na ŠPM splnený ak súčet hrubých mesačných príjmov oboch žiadateľov nepresiahol za predchádzajúci kalendárny 2.061,80 EUR.

Štátny príspevok pre mladých od 1.7. do 30.9. 2012

Priemerná výška hrubého mesačného príjmu v národnom hospodárstve za prvý kvartál tohto roku predstavuje pre mladých žiadateľov o hypotéku zníženie možnosti získať štátny príspevok pre mladých. Priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok totiž nesmie presiahnuť výšku 1.001 EUR na jedného žiadateľa. Príjem tak musí byť o viac ako 100 EUR nižší, v porovnaní s druhým kvartálom tohto roka. 

Pri viacerých žiadateľoch ako aj manželoch sa príjem naďalej napočítava. Ak do úverového vzťahu chcú vstúpiť napríklad dvaja a jeden z nich mal priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2011 vo výške 1.500 EUR a druhý zo žiadateľov iba 500 EUR, nárok na štátny príspevok spĺňajú.

Štátny príspevok pre mladých od 1.4. do 30.6. 2012

Od 1.4. do 30.6. 2012 je nová výška priemerného hrubého mesačného príjmu vo výške 1.102,40 EUR čo je o 102,70 EUR viac ako v prvom štvrťroku 2012. 

Nová výška príjmu je vypočítaná ako 1,3 násobok priemernej nominálne mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 4. štvrťrok 2011, ktorý bol vo výške 848 EUR.

Manželia môžu mať príjem vo výške 2,6-násobku čo je 2.204,80 EUR. 

Samožiadateľ môže mať priemernú výšku hrubého mesačného príjmu za 2011 rok 1.102,40 EUR ak sú viacerý žiadatelia alebo solidárni dlžníci, výška príjmu sa násobí počtom žiadateľov. 

Ak ste z Bratislavy alebo okolia (cca 60 km) tak môžete kliknutím sem bezplatne získať najvýhodnejšiu hypotéku pre mladých a naviac získať bezplatný právny servis a správcu hypotéky, aby vaša hypotéka bola vždy najvýhodnejšia. 

Štátny príspevok pre mladých od 1.1. 2012 do 31.3. 2012

Podľa údajov Štatistického úradu SR bola priemerná nominálna mesačná mzda v národnom hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2011 vo výške 769 EUR čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 12 EUR. 

1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy je 999,70 EUR a to je zároveň hrubý mesačný príjem v roku 2011, ktorý individuálny žiadateľ o hypotéku mohol mať, aby spĺňal nárok na štátny príspevkom pre mladých v prvom kvartály roku 2012. 
2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy je vo výške 1.999,40 EUR a to je zároveň priemerný mesačný príjem u žiadateľov, ktorí sú manželia spĺňajúci nárok na štátny príspevok pre mladých. 
Ak je viac individuálnych alebo solidárnych dlžníkov ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov (pri troch dlžníkoch by súčet príjmov nesmel presiahnuť sumu 3 x 999,70 = 2.999,10 EUR).