-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Najvýhodnejšia hypotéka

Obsah - najvýhodnejšia hypotéka: > je najlacnejšia > má najnižšiu splátku > je najrýchlejšia > má najväčšiu výšku... Jednoducho naplní Vaše očakávanie!

                Ak viete čo od hypotéky očakávate, získajte ju kliknutím sem.

Najvýhodnejšia hypotéka je kompromisom medzi najlacnejšou hypotékou a hypotékou pokrývajúcou naše očakávania aj potreby. Najvýhodnejšia hypotéka môže byť najlacnejšia, môže mať najnižšiu mesačnú splátku, môže byť najjednoduchšia na vybavenie, mať najväčšiu výšku alebo môže byť najvýhodnejšia hypotéka najrýchlejšie poskytnutá.

Najvýhodnejšia hypotéka je najlacnejšia

Ak je požiadavkou na najvýhodnejšiu hypotéku zaplatiť počas doby jej splácania čo najmenej, dosiahne sa to pomocou viacerých prvkov.

Najvýhodnejšia hypotéka je najlacnejšia vďaka úrokovej sadzbe

Najvýhodnejšia hypotéka bude najlacnejšia aj vďaka úrokovej sadzbe. Čím je úroková sadzba nižšia, tým menej sa hypotéka preplatí. Najnižšia úroková sadzba sa získava výberom správnej banky pre každého žiadateľa individuálne.


Každá banka má inak nastavený skóringový model, preto v každej z nich dostane ten istý klient inú úrokovú sadzbu. Ideálne je mať ponuky všetkých bánk napĺňajúcich aj ďalšie požiadavky na hypotéku, nakoľko úroková sadzba je asi najsilnejší prvok ovplyvňujúci celkové preplatenie hypotéky, nie je to však jediný parameter.

Najvýhodnejšia hypotéka je najlacnejšia vďaka dobe splatnosti

Ďalším, veľmi významným prvkom pri celkovom preplatení hypotéky je doba splatnosti. Čím dlhšia je doba splácania hypotéky, tým sa za požičané peniaze viac zaplatí. 
Dobu splatnosti hypotéky je dobré zvoliť v súlade s bezpečnou hypotékou, ktorá zohľadňuje maximálnu možnú mesačnú splátku hypotéky pri vytváraní si rezervy na nepredvídateľné udalosti. Príklad, znázorňujúci preplatenie hypotéky pri troch rôznych dobách splatnosti.

Najvýhodnejšia hypotéka je najlacnejšia vďaka mimoriadnym splátkam

Z pohľadu využívania mimoriadnych splátok sú dve skupiny klientov. Jedna skupina si kladie silný dôraz na mimoriadne splátky a druhá skupina ľudí o mimoriadne splátky nejaví žiaden záujem z dôvodu malej pravdepodobnosti ich využitia. Čo dokážu mimoriadne splátky pri pravidelnom využívaní v menšom alebo väčšom rozsahu je možné vidieť na dvoch príkladoch.

Najvýhodnejšia hypotéka je najlacnejšia vďaka forme splácania

Hypotéka môže byť splácaná formou progresívnych, anuitných alebo degresívnych (lineárnych) splátok. 

  • Progresívne splácanie hypotéky je výhodné z hľadiska nižších mesačných splátok v počiatkoch úverového vzťahu. Tento typ splácania je výhodný v čase, kedy je príjem žiadateľa resp. spolužiadateľa nižší napr. z dôvodu materskej dovolenky s perspektívou návratu do zamestnania. Nevýhody sú, že v prvých rokoch sa spláca minimálna istina a mesačné splátky sa každým rokom navyšujú. Celkové preplatenie hypotéky pri nezmenení spôsobu splácania a dodržaní doby splatnosti nie je až tak odlišné ako pri anuitnom splácaní hypotéky.
  • Anuitné splácanie hypotéky je najčastejším spôsobom splácania. Tento typ splácania, na rozdiel od ostatných, ponúkajú štandardne všetky banky poskytujúce hypotéky. Pri anuitnom splácaní je mesačná splátka hypotéky vždy rovnaká a meniť sa môže iba pri výročí fixácie úrokovej sadzby - čiže v prípade zmeny úrokovej sadzby.
  • Degresívne, resp. lineárne splácanie hypotéky predstavuje najmenšie preplatenie hypotéky. Nie je to spôsob splácania pre každého, ale solventnejší klienti si túto formu môžu zvoliť a urobia dobre. Pri tomto type splátok sa každý mesiac platí rovnaká splátka istiny a úroky z aktuálne požičanej sumy. Z toho vyplýva, že na začiatku sú mesačné splátky vyššie a s postupom času klesajú, tak ako klesá aj zostatok hypotéky. Veľmi šikovným spôsobom je, ak si klient rozdiel na mesačných splátkach odkladá a pri výročí resp. pri dosiahnutí nejakej sumy, peniaze použije na mimoriadnu splátku hypotéky.

Najvýhodnejšia hypotéka má najnižšiu mesačnú splátku

Mesačné splátky hypotéky môžu byť najnižšie vďaka dobe splatnosti, progresívnemu splácaniu alebo úrokovej sadzbe. 

  • Čím je doba splácania hypotéky dlhšia, tým nižšia môže byť mesačná splátka ale tým viac sa hypotéka preplatí. Dĺžky splácania hypotéky sa podriaďuje finančným možnostiam alebo zámeru s nehnuteľnosťou. Ak je príjem nižší, vyššie splátky hypotéky by mesačný rozpočet mohli nadmerne zaťažiť. Ak však nehnuteľnosť bude prenajímaná, výška mesačnej splátky bude tiež žiadaná čo najnižšia, prípadne aby sa hypotéka spolu s nákladmi na nehnuteľnosť vyrovnali nájomnému.
  • Progresívne splácanie je tiež riešením ako mať v počiatku úverového vzťahu nižšie splátky hypotéky. Splátky rastú s pribúdajúcimi rokmi a podobne je to aj s preplatením, ktoré je v konečnom dôsledku vyššie.
  • Výška mesačnej splátky hypotéky je zákonite najnižšia pri získaní najnižšej úrokovej sadzby. Výhodou sú obdobia, kedy banky poskytujú rôzne kampane. Najvýznamnejším spôsobom ako ušetriť je využiť nárok na štátny príspevok pre mladých... 

Najvýhodnejšia hypotéka je najrýchlejšia

Nezriedka sa stáva, že najvýhodnejšia hypotéka je pre klienta taká, ktorá bude čo najskôr schválená prípadne poskytnutá. Sú to dva príklady, ktorých výsledok môže byť úplne odlišný.

Najvýhodnejšia hypotéka je najrýchlejšie schválená

Najrýchlejšie schválená hypotéka môže mať veľký význam v prípade, kedy je potrebné zložiť zálohu za nehnuteľnosť, ktorá má byť predmetom kúpy. Ak záloha nemá byť stratou, je potrebné mať istou, že hypotéka bude schválená a poskytnutá. 
Najvýhodnejšia hypotéka sa tak stane hlavne z dôvodu istoty jej získania a poznania podmienok, za akých bude hypotéka poskytnutá.

Najvýhodnejšia hypotéka má najrýchlejšie čerpanie peňazí

Aj keď je hypotéka najrýchlejšie schválená, čerpanie peňazí môže byť až po splnení podmienok banky, ktorých naplnenie môže trvať dlhšie, ako je potrebné. V závislosti od typu hypotéky môže byť čerpanie po zápise záložného práva, namiesto zápisu plomby, alebo to môže súvisieť s dokladovaním účelu pri výstavbe, rekonštrukcii...

Ak má byť hypotéka najvýhodnejšia, nebolo by to tak, ak by čerpanie v neskoršom čase predstavovalo určitú stratu, nevýhodu alebo nadmerný stres.

Najvýhodnejšia hypotéka má najväčšiu výšku

Pod najväčšou výškou hypotéky si môžeme prestaviť alebo 100%-né financovanie alebo aj financovanie vo výške 500 a viac tisíc EUR.

Výška hypotéky s ohľadom na príjem

Na zistenie maximálnej výšky hypotéky s ohľadom na príjem klienta je potrebné mať vypracované ponuky všetkých bánk. Tie prezradia, hypotéka ktorej banky bude v požadovanej výške, aj to, aká bude cena požičaných peňazí.

Výška hypotéky s ohľadom na hodnotu nehnuteľnosti

V závislosti od účelu hypotéky, ne/dokladovania príjmu, typu nehnuteľnosti a bonity klienta vstupuje do posudzovania maximálna výšky hypotéky aj hodnota nehnuteľnosti.


Čo možno v ktorej banke očakávať klient zistí na vlastnej koži alebo na skúseností nikoho z okolia. Ak však nechce veci nechať na náhodu resp. šťastie, že natrafí v banke na toho správneho človeka, môže využiť služby nezávislého špecialistu na hypotéky.