-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Preplatenie hypotéky v závislosti od doby splatnosti

Aby bolo možné objektívne porovnať preplatenie hypotéky pri rôznych dobách splatnosti, v príkladoch sú použité úplne rovnaké vstupné dáta. 
Výška hypotéky je 100.000 €, úroková sadzba 5% s predpokladom, že sa po celú dobu splatnosti hypotéky nezmení.

Preplatenie hypotéky pri splatnosti na 30 rokov

Pri poskytnutej hypotéke 100.000 € a dobe splatnosti 30 rokov je pri ú.s. 5% mesačná splátka zaokrúhlená na celé číslo 537 €. Na začiatku splácania hypotéky je splátka zložená zo splátky istiny vo výške 120 € a splátky úrokov 417 €. Preplatenie hypotéky v tomto prípade prestavuje 93.256 €, čo je takmer násobok požičanej sumy. 

Preplatenie hypotéky pri splatnosti na 20 rokov

Pri dobe splatnosti hypotéky na 20 rokov a rovnakej požičanej sume aj úrokovej sadzbe, by bola mesačná splátka 660 €. Splátka istiny by na začiatku bola 243 €, splátka úrokov rovnakých 417 € ako v prvom prípade a celkové preplatenie hypotéky by predstavovalo 58.389 €. 

Preplatenie hypotéky pri splatnosti na 10 rokov

Pri splatnosti hypotéky na 10 rokov by bola mesačná splátka hypotéky vo výške 1.061 €, splátka istiny by predstavovala 644 € a úroky by boli v prvej splátke opäť 417 €. Celkové preplatenie hypotéky by za 10 rokov bolo 27.279 €. 

Preplatenie hypotéky pri splatnosti hypotéky na 30, 20 a 10 rokov v tabuľke 

Splatnosť hypotéky 30 rokov 20 rokov 10 rokov
Výška poskytnutej hypotéky 100.000 € 100.000 € 100.000 €
Výška úrokovej sadzby 5% 5% 5%
Výška mesačnej splátky 537 € 660 € 1.061 €
Zostatok hypotéky po 1. roku splácania 98.525 € 97.013 € 92.093 €
Zostatok hypotéky po 5. rokoch splácania 91.829 € 83.455 € 56.205 €
Zostatok hypotéky po 10. rokoch splácania 81.342 € 62.222 € 0 €
Celkové preplatenie hypotéky 93.256 € 58.389 € 27.279 €