-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Preplatenie hypotéky v závislosti od mimoriadnych splátok

Preplatenie hypotéky pri využívaní mimoriadnych splátok by malo byť nižšie ale je to tak vždy? Kedy a koľko je potrebné realizovať mimoriadne splátky aby bolo preplatenie naozaj nižšie? Koľko sa ušetrí a aké sú možnosti pri mimoriadnom splatení hypotéky?

Výška mimoriadnej splátky hypotéky

Aká by mala byť výška mimoriadnej splátky hypotéky, aby sa dalo hovoriť o zmysluplnej úspore na celkovom preplatení hypotéky? Výška mimoriadnej splátky môže byť akákoľvek a rozdiel na celkovom preplatení bude citeľnejší ak sa mimoriadne splátky budú realizovať v prvých rokoch úverového vzťahu. 

Koľko sa ušetrí pri využívaní mimoriadnych splátok

O tom, koľko sa ušetrí na hypotéke vďaka využívaniu mimoriadnych splátok budú najlepšie vypovedať čísla na konkrétnych príkladoch. V prvom z príkladov je vidieť čo dokážu mimoriadne splátky hypotéky s ponechaním doby splatnosti hypotéky a v druhom príklade možno vidieť aké je preplatenie v prípade, že sa ponechá približná výška mesačnej splátky rovnaká a skráti sa doby splatnosti.

Výsledok využívania mimoriadnych splátok

  • Pri využívaní mimoriadnych splátok s ponechaním dĺžky doby splatnosti je v príklade celkové preplatenie o cca 4.000 € menšie, napriek tomu, že vklady boli v celkovej výške 5.000 €.
  • Výsledok využívania mimoriadnych splátok v príklade s ponechaním výšky mesačnej splátky a skrátením doby splatnosti je už zaujímavejší. Ako už bolo spomenuté, najväčší význam majú mimoriadne splátky v prvých rokoch. V príklade vidieť, že mimoriadna splátka po prvom roku splácania hypotéky vo výške iba 1.000 € predstavuje celkovú úsporu na preplatení hypotéky takmer 3.200 €. 
    Pri využívaní rovnakých mimoriadnych splátok
    ako v prvom príklade je rozdiel na celkovom preplatení hypotéky až 8.200 € a celková úspora v preplatení hypotéky v porovnaní so splácaním hypotéky bez mimoriadnych splátok je až 12.100 €. To je naozaj pekná úspora a ak sa zohľadní skrátenie doby splatnosti hypotéky o 31 mesiacov, je to ďalší dôvod pre radosť.

Mimoriadne splátky hypotéky s ponechaním doby splatnosti

Preplatenie hypotéky s ponechaním doby splatnosti na 360 mesiacov

Pôvodná hypotéka - 100.000 €, s dobou splatnosti na 30 rokov, výška mesačnej splátky je 537 € pri výške úrokovej sadzby 5%.

Mimoriadna splátka Stav na začiatku a bez mimoriadnych splátok po 1. roku po 2. rokoch po 3. rokoch po 5. rokoch po 10. rokoch
Výška mimoriadnej splátky 0 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Výška mesačnej splátky 537 € 531 € 526 € 520 € 514 € 508 €
Zostatok hypotéky bez mimoriadnej splátky 100.000 € 98.398 € 96.841 € 95.204 € 91.675 € 81.144 €
Zostatok hypotéky s mimoriadnou splátkou - 97.398 € 94.867 € 92.253 € 87.833 € 76.744 €
Preplatenie hypotéky 93.256 € 92.363 € 91.506 € 90.684 € 89.934 € 89.352 €

Preplatenie hypotéky so skrátením doby splatnosti a ponechaním pôvodnej výšky mesačnej splátky

Pôvodná hypotéka - 100.000 €, s dobou splatnosti na 30 rokov, výška mesačnej splátky je 537 € pri výške úrokovej sadzby 5%

Mimoriadna splátka Stav na začiatku a bez mimoriadnych splátok po 1. roku po 2. rokoch po 3. rokoch po 5. rokoch po 10. rokoch
Výška mimoriadnej splátky 0 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Výška mesačnej splátky 537 € 537 € 537 € 537 € 537 € 537 €
Zostatok hypotéky bez mimoriadnej splátky 100.000 € 98.398 € 96.841 € 95.204 € 91.675 € 81.144 €
Zostatok hypotéky s mimoriadnou splátkou - 97.398 € 94.790 € 92.047 € 87.187 € 74.385 €
Doba, za ktorú sa splatí hypotéka 360 353 346 339 333 329
Preplatenie hypotéky 93.256 € 90.083 € 87.234 € 84.676 € 82.539 € 81.145 €