-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Úver na bývanie

Úver na bývanie je účelový spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý skrátene voláme hypotéka. Hlavnou výhodou je nízka úroková sadzba a primeraná mesačná splátka.

Kto môže žiadať o úver na bývanie

O úver na bývanie môže žiadať každý občan SR alebo aj cudzí štátny príslušník s povolením trvalého pobytu na Slovensku.

Vek žiadateľov o úver na bývanie musí byť 18 a viac rokov. Horná veková hranica je spravidla stanovená na 61 rokov, no v niektorých prípadoch je možné vychádzať aj z veku najmladšieho zo žiadateľov, a tak najstarší z účastníkov úverového vzťahu môže na konci doby splatnosti úveru na bývanie presahovať vek 65 rokov.

                                 Hľadáte najvýhodnejší úver na bývanie a nie článok?
                                      Tak kliknite sem a získajte najlepšie riešenie!

Doba splatnosti úveru na bývanie

Úver na bývanie má úrokové sadzby na úrovni hypotekárneho úveru (hypotéky zo zákona), ale doba splatnosti môže byť v niektorých bankách menej ako 4-roky a zároveň môže byť aj viac ako 30 rokov.
Kratšie obdobie je výhodou pre starších žiadateľov, ktorým by inak vek nedovoľoval vziať si hypotéku. Dlhšie obdobie splatnosti zas môže pomôcť žiadateľom o úver na bývanie mať nižšiu mesačnú splátku ako by mali pri dobe splatnosti do 30 rokov. Ak by však mala byť mesačná splátka nižšia, lepším riešením ako predĺženie doby splatnosti je využiť progresívne splácanie, pri ktorom sa úver na bývanie preplatí menej ako pri predĺžení doby splatnosti.

Príjem žiadateľa o úver na bývanie

Úver na bývanie je možné žiadať s dokladovaním alebo aj bez dokladovania príjmu.

Úver na bývanie s dokladovaním príjmu

Ak sa žiada úver na bývanie s dokladovaním príjmu a príjem je dostatočný, výška úveru môže byť až do 100% hodnoty nehnuteľnosti. Úver na bývanie s dokladovaním príjmu poskytujú všetky hypotekárne banky a doba splatnosti môže byť na 30, prípadne 40 rokov.

Úver na bývanie bez dokladovania príjmu

Ak žiadateľ príjem nepreukazuje, neznamená to, že príjem nemusí mať! 
Úver na bývanie bez dokladovania príjmu je spravidla obmedzený 50% hodnoty nehnuteľnosti a zároveň cca 165.000 EUR.
Úver na bývanie bez dokladovania príjmu môže byť poskytnutý v závislosti od banky na 20 alebo až 30 rokov. Vzhľadom k tomu, že banka ide pri úvere na bývanie bez dokladovania príjmu do väčšieho rizika, úrokové sadzby sú prirodzene vyššie, ako by mal úver na bývanie s preukazovaným príjmom.

Výška úveru na bývanie

Výšku úveru na bývanie limituje výška príjmu, ktorá musí postačovať na splácanie úveru. Nepísaným pravidlom je, že mesačná splátka úveru, by nemala presahovať 45 až 60 % mesačných výdajov - v závislosti od banky, výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti a celkovej bonity klienta.


Druhým parametrom pre výšku úveru na bývanie je hodnota nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru. Aj keď niektoré banky poskytujú klientom financovanie až do 100% hodnoty nehnuteľnosti, klient musí spĺňať prísnejšie kritéria a ešte si aj priplatí vďaka vyššej úrokovej sadzbe ako je pri úveroch s nižším financovaním.

Použitie úveru na bývanie

Úver na bývanie je účelový spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou, preto sa musí dokladovať účel, na ktorý peniaze budú/boli použité. 


Úver na bývanie môže mať účel kúpu, výstavbu, dostavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Tiež je možné refundovať skôr vynaložené peniaze na spomínané účely úveru. Účelom úveru môže byť tiež vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) alebo dedičstva. V neposlednom rade je možné tiež za účel úveru na bývanie považovať aj prefinancovanie skôr poskytnutej hypotéky a v niektorých bankách možno za účel považovať aj splatenie iných záväzkov (tzv. konsolidácia záväzkov).