-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Znalecký posudok nehnuteľnosti

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom zabezpečenia hypotéky. Znalecký posudok pre účel zriadenia záložného práva banky môže vypracovať iba znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore Stavebníctva, Odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností. Znalecký posudok je spravidla vypracovaný v troch tlačených rovnocenných vyhotoveniach a jednom elektronickom - ak nie je iná požiadavka od zadávateľa.

Čo obsahuje znalecký posudok nehnuteľnosti

Znalecký posudok obsahuje výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty a povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu), doklad o veku stavby, zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti a foto-dokumentáciu. 

Do stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vstupujú údaje technického charakteru samotnej stavby (výmera, vek, opotrebenie, technický stav či rozostavanosť), údaje o príslušenstve a údaje o pozemku.

- Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností (určených na bývanie) sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie, ktorá zohľadňuje najmä vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí a prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)

- Všeobecná hodnota ne-rezidenčnej (komerčnej) nehnuteľnosti sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie a zároveň aj kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

Dokumenty potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku

 • Byt 
  • aktuálny list vlastníctva - znalec ho vie zabezpečiť
  • aktuálna kópia z katastrálnej mapy - znalec ju vie zabezpečiť
  • aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.) 
  • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie) 
  • pôdorys bytu - ak ho nemáte, znalec ho vypracuje
 • Rodinný dom
  • ​aktuálny list vlastníctva 
  • aktuálna kópia z katastrálnej mapy 
  • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie) 
  • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • Pozemok určený na výstavbu
  • aktuálny list vlastníctva 
  • aktuálna kópia z katastrálnej mapy 
  • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
 • Komerčné nehnuteľnosti
  • ​aktuálny list vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu) 
  • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu) 
  • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie) 
  • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.) 
  • podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)

Cena za znalecký posudok nehnuteľnosti

Znalecký posudok sa vypracováva na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci prípadne iná osoba), ktorý rieši financovanie nehnuteľnosti (kúpu, predaj, výstavbu, rekonštrukciu, prefinancovanie hypotéky...) prostredníctvom hypotéky. Cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza. 
Vzhľadom k potrebe riešiť znalecké posudky v rámci celej SR odporúčame využiť služby spoločnosti Copytrend, s.r.o., ktorá Vám expresne rýchlo vypracuje cenovú ponuku a dohodne všetko potrebné. Vyplnený formulár sa zasiela priamo na ich mail a žiadnym spôsobom jeho obsah neskúmame ani nijak inak údaje nespracovávame. Môžete sa obrátiť aj priamo na spoločnosť zabezpečujúcu posudky (expresnyposudok.sk) kde pri zadávaní dopytu uveďte, že ste zo stránky hypoteka.ponovom.sk, aby Vám mohli byť priznané zvýhodnenia.

Napíšte aký typ nehnuteľnosti potrebujete ohodnotiť.
 
 
 
 
 
Napíšte výsledné číslo: deväť + sedem =
Príklad: dva + dva = 4