-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Výmaz ťarchy mesta

Ťarcha mesta na liste vlastníctva sa zapisovala pri odpredaji nehnuteľnosti do osobného vlastníctva. Nakoľko ceny boli nízke, ich kupujúci bol vďaka ťarche mesta obmedzený predajom skôr ako za 10 rokov. Ak chcel nehnuteľnosť predať skôr bolo to možné iba po splnení podmienky doplatenia kúpnej ceny určenej v nadobúdacej zmluve. 

Dnes sú asi všetky zmluvy staršie ako 10 rokov a tak o výmaz môže požiadať každý vlastník. Výmaz je bezplatným úkonom a postačí ak majiteľ bytu vyplní žiadosť o výmaz. Na kataster stačí priniesť tlačivo, vzor ktorého si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť na výmaz ťarchy mesta